2-Etyyliheksanoli

 

Yksi tyypillinen ja harmillinen sisäilman pilaaja on vaurioitunut muovimatto, sen liima-aines ja sen alla oleva betoni. Tällaisesta kohteesta emittoituvia tyypillisiä yhdisteitä ovat etenkin 2-etyyliheksanoli (lisätietoa omassa kappaleessaan) ja TXIB, joiden havaitsemiseen sisäilmasta VVOC- ja VOC-menetelmä on erinomainen väline. Hyvälaatuinen sisäilma ei sisällä 2-etyyliheksanolia lainkaan tai enintään hyvin pieniä pitoisuuksia. 2-Etyyliheksanolia vapautuu sisäilmaan esimerkiksi kosteuden vaurioittamista PVC-muovimatoista. Se on myös mikrobivauriota indikoiva yhdiste.

 

2-Etyyliheksanolin tiedetään olevan alkalisen rakennekosteuden vaikutuksesta syntyvä PVC-muovimattojen pehmittiminä käytettyjen ftalaattien hajoamistuote. Tyypillistä tälle hajoamisreaktiolle on, että se jatkuu, vaikka muovimaton alla oleva kosteuspitoisuus laskee kuivumisajan myötä. Kun pinnoitteen vaurio havaitaan, rakennekosteus ei välttämättä ole enää kohonnut. Suomessa valmistetuissa muovimatoissa ei ole saanut käyttää pehmittimiä vuoden 2006 jälkeen. Maahamme on kuitenkin saanut tuoda ja käyttää vuoden 2006 jälkeenkin muovien pehmittimiä sisältäviä mattoja, joten kyseinen ongelma on mahdollinen myös uudehkoissa rakennuksissa. Koska alkalisen rakennekosteuden tiedetään vaurioittavan PVC-muovimattojen pehmittiminä käytettyjä ftalaatteja, ovat useat tasoitteiden valmistajat siirtyneet valmistamaan pH:ltaan neutraaleja tasoitteita aiempien alkalisten tasoitteiden sijasta estääkseen ftalaattien hajoamisen ja 2.etyyliheksanolin syntymisen.

 

2-Etyyliheksanoli on myös kosteus- ja mikrobivauriota indikoiva yhdiste. Esimerkiksi homeet (kuten Aspergillus versicolor) ja sädesienet (streptomykeetit, aktinomykeetit) tuottavat sitä. 2-Etyyliheksanoli voidaan aistia makeahkona, imelähkönä hajuna, mikäli yhdisteen hajukynnys ylittyy. Yhdisteen aiheuttamista sisäilmaongelmista ja terveyshaitoista on kirjoitettu paljon (mm. Metiäinen ym. 2003, Villberg ym. 2004, Wolkoff 1995, Wålinder ym. 2001, Kamijima ym. 2002).   2-Etyyliheksanoli on rasvaliukoinen yhdiste, joten sitä kertyy elimistöön tiloissa oleskeltaessa. Näin 2-etyyliheksanolin pitoisuus elimistössä nousee ajan myötä. Tämän vuoksi pienikin 2-etyyliheksanolin pitoisuus sisäilmassa voi olla haitallista. Kun 2-etyyliheksanolin lähde poistetaan tai henkilökunta siirtyy työskentelemään tilaan, jossa yhdistettä ei ole, 2-etyyliheksanolin pitoisuus elimistössä alkaa laskea. 2-Etyyliheksanolin poistuminen elimistöstä kokonaan kestää noin kolme kuukautta.

 

2-Etyyliheksanoli on erittäin helposti haihtuva yhdiste. Mikäli tiloissa on hyvä ilmanvaihto, on mahdollista, ettei yhdistettä saada mitatuksi vaurioituneenkaan tilan sisäilmasta lainkaan tai hyvin pieniä määriä. Kuitenkin mahdollisen vauriokohteen lattiamateriaalin FLEC-mittauksessa voidaan havaita lattiamateriaalista irtoavan 2-etyyliheksanolia merkittäviäkin määriä. Lattiatasoitteessa piilevä mahdollinen mikrobivaurio voidaan havaita mikrobitutkimuksella, koska 2-etyyliheksanoli on myös tiettyjen mikrobien aineenvaihduntatuote.

 

Käytämme sivustollamme evästeitä. Jatkamalla sivustolla, hyväksyt evästeiden tallentamisen laitteellesi. Lisätietoja