OSITUM OY TIEDOTE 

Ositum Oy on kehittänyt sisäilman VVOC- ja VOC-analyyseille sekä FLEC-materiaaliemissioille tilastovertailutietokantasovelluksen. Vertaamalla analyysituloksia tietokantaan saadaan käsitys havainnon merkittävyydestä. Kyse on erityisen suuresta kehityksestä alalla, koska kehittämämme sovellus auttaa ymmärtämään analyysinäytteissä havaittujen pitoisuuksien suuruutta ja merkittävyyttä. Tilastotietokantamme toimii siten tukena ja perusteena päätöksenteossa analyysituloksesta aiheutuvia toimenpiteitä arvioitaessa. Ositum Oy:n tilastotietokantasovelluksen kehitystyö on kestänyt noin 5 vuotta. 

Ote tilastoraportista 

Diagnostic Solutions Chem Diag -yhdistehistoriatietokantaan on tallennettu tilastolliseksi vertailuaineistoksi Ositum Oy:ssä analysoitujen näytteiden tulokset. Vertailutietokantaan on kerätty ne näytetulokset, jotka pohjautuvat nykyisin käytössä olevaan laatujärjestelmään. Tilastovertailutietokanta on jaettu kahteen osaan. Talviajan vertailupitoisuudet on koottu 1.12. – 30.4. ja sulanmaan 1.5. – 30.11. väliseltä ajalta. Tilastovertailutietokannassa on eri yhdisteitä noin 1200 kappaletta ja eri analyysimenetelmien yhdistetuloksia yhteensä yli 355 000 kappaletta.

Viitearvoja ei voida käyttää muussa laboratoriossa saatuihin tuloksiin. Taulukossa on esitetty näytteenottoaika, näytetilavuus, näyteputkityyppi ja yksikkö, jolla VVOC- ja VOC-yhdisteiden pitoisuudet on ilmoitettu.

 

Näytteet 1 - 1, yhdisteiden pitoisuudet

NäytetilavuusYksikköPutkityyppi
1.VO1, AULA4.17 dm³µg/m³3

Taulukossa on näytteessä havaittujen yhdisteiden pitoisuudet ilmoitettuna tolueeniekvivalenttina yksikössä µg/m3. Lisäksi taulukossa on ilmoitettu  vertailuaineistosta lasketut yhdisteen mediaani (Med) ja persentiili 90 % (P%) yksikössä µg/m3, kokonaispitoisuuteen suhteutetut mediaani (TMed) ja persentiili 90 % (TP90%) yksikössä µg/m3 sekä vertailusuureiden laskemisessa käytettyjen havaintojen määrä (kpl). Näytteessä esiintyvä TMed-pitoisuuden ylittävä tulos on lihavoitu ja TP90%-pitoisuuden ylitys on lisäksi taustavärjätty.

 

Ryhmä

Yhdiste1MedP90kplTMedTP90
Aldehydit      
 3-Metyylibutanaali1.40.81.83920.81.5
 Dekanaali1.01.74.233602.05.9
 Heksanaali5.01.47.231171.63.9
 Nonanaali2.02.06.135212.46.5
 Oktanaali0.60.82.123770.81.7
 Yhteensä10.011.339.8641510.122.2
        
Alkaanit      
 2,6,10-Trimetyylidodekaani1.31.38.41570.92.4
 2,6,7-trimetyylidekaani0.60.63.91570.62.2
 2-Metyylibutaani1.81.28.134041.66.0
 2-Metyylipentaani2.30.63.920420.92.5
 3,3-Dimetyylioktaani0.80.51.1210.61.5
 3-Metyylidekaani1.01.417.82600.72.0
 3-Metyylipentaani1.50.53.912260.61.9
 Dekaani3.70.96.822430.93.4
 4,6-Dimetyylidodekaani1.12.26.7130.92.1
 Dodekaani3.30.94.325080.82.3
 Nonaani0.70.64.513770.61.8
 Pentadekaani1.91.64.26501.22.6
 Tetradekaani4.71.13.717610.92.3
 Tridekaani3.60.94.413420.72.2
 Undekaani4.41.06.725830.93.3
 Yhteensä32.711.086.0643312.844.1

Käsitteitä 

Mediaani 

Mediaani on paljon käytetty keskiluku, joka ilmoittaa jakauman tyypillisen arvon. Täsmällisemmin kyseessä on jakauman keskimmäinen havaintoarvo, kun havainnot on järjestetty suuruusjärjestykseen. Jos havaintoja on parillinen määrä, on valittava kaksi keskimmäistä arvoa, joista otetaan keskiarvo. 

Persentiili 

Persentiili eli sadannes- tai prosenttipiste kuuluu ns. fraktiileihin eli jakauman osuuspisteisiin. Se ilmoittaa muuttujan arvon, jonka alapuolelle jakaumassa jää tapauksista 1 % (1. persentiili), 2 % (2. persentiili), 15 % (15. persentiili) jne.

 

Takaisin

Käytämme sivustollamme evästeitä. Jatkamalla sivustolla, hyväksyt evästeiden tallentamisen laitteellesi. Lisätietoja