Asbestianalyysit


Määritämme mahdollisen asbestipitoisuuden rakennusmateriaali-, pöly- sekä ilmanäytteistä. Ilmanäytteiden, rakennusmateriaali- ja pintapölynäytteiden asbestianalyysit ovat akkreditoituja analyyseja.

 

Analysoimme kaikki asbestikuituanalyysit elektronimikroskooppisesti. Miksi? Lue lisää tästä

 

Antofylliitti_jpg.png

 

Asbestianalyysi rakennusmateriaalista

Menetelmä: elektronimikroskopointi + EDS

 

Tutkimusmenetelmä soveltuu Suomessa kaupallisesti käytettyjen rakennusmateriaalien asbestipitoisuuden kvalitatiiviseen määrittämiseen.

 

Analyysitulokset ilmoitetaan muodossa sisältää / ei sisällä asbestia. Mikäli näyte sisältää asbestia, ilmoitetaan analyysivastauksessa havaitut asbestilajit. 

 

 

Asbestianalyysi sisäilmasta

Menetelmä: elektronimikroskopointi + EDS

 

Analyysin tulokset ilmoitetaan muodossa asbestikuituja / cm³ ilmaa. Mikäli näyte sisältää asbestia, ilmoitetaan analyysivastauksessa näytteessä havaitut asbestilajit.

 

Asbestitulosten tulkintaan on tehty tiukennus mittausepävarmuuden osalta (9.6.2021)

 

Asumisterveysasetuksessa (STM:n asetus 545/2015), jonka 4 §:n 3 momentissa todetaan mittausepävarmuudesta:

”Toimenpiderajan ylittymistä arvioitaessa on tehtävä mittaus- tai näytteenottotapahtumaa ja jatkoanalyysiä koskeva epävarmuustarkastelu. Toimenpideraja ylittyy, jos tässä asetuksessa tarkoitettujen altisteiden numeeriset arvot ylittyvät mittausepävarmuus huomioon ottaen.”

Aiemmin on tulkittu tätä asetuksen kohtaa siten, että toimenpiderajan ylitys tapahtuu vain, jos tulos mittausepävarmuus vähennettynä ylittää toimenpiderajan. Tämä koski kaikkia toimenpiderajoja. Asbestin osalta tulkintaa on nyt muutettu alla mainituin perusteluin:

Asbestin ilmanäytteen raja on ilmaistu seuraavasti (19 §, 4 mom.):

”Asbestikuitujen esiintymistä pinnoille laskeutuneessa pölyssä pidetään toimenpiderajan ylittymisenä. Sisäilman asbestikuitujen pitoisuus ei saa ylittää 0,01 kuitua/cm3.”

Asetuksessa todetaan ”ei saa ylittää”. Asbestin tiedetään olevan kiistatta terveydelle haitallinen aine eikä asbestia tavallisesti esiinny sisäilmassa. Asbestin toimenpiderajan ylittymisen arvioinnissa on huomioitava epävarmuustekijä tiukemmin kuin muutoin on ohjeistettu asumisterveystutkimuksissa tehtävän. Asbestin ilmanäytteen tehtävänä on varmentaa, ettei ilmassa ole asbestia. Eli jos mittaustulos lisättynä mittausepävarmuudella (mittausepävarmuus ja Poissonin 95%:n vaihteluväli) ylittää asetuksessa annetun rajan asbestin ilmapitoisuudelle katsotaan toimenpiderajan ylittyvän. Tällöin on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin lähteen selvittämiseksi ja tilanteen korjaamiseksi.

 

Ohjearvot: ”Asbestikuitujen esiintymistä pinnoille laskeutuneessa pölyssä pidetään toimenpiderajan ylittymisenä. Sisäilman asbestikuitujen pitoisuus ei saa ylittää 0,01 kuitua/cm3.”

 

Laitevuokraus: Laboratoriomme tarjoaa näytteenottovälineitä asbesti-ilmanäytteiden ottoa varten hintaan 25 €/päivä. Saat meiltä tarvittaessa myös henkilökohtaisen opastuksen.

 

 

Asbestianalyysi pintapölysTÄ

Menetelmä: elektronimikroskopointi + EDS

 

Analyysitulokset ilmoitetaan muodossa sisältää / ei sisällä asbestia. Mikäli näyte sisältää asbestia, ilmoitetaan analyysivastauksessa näytteessä havaitut asbestilajit.

 

Ohjearvot: Asbestikuitujen esiintymistä pinnoille laskeutuneessa pölyssä pidetään toimenpiderajan ylittymisenä.

 

AIHEESEEN LIITTYVIÄ LINKKEJÄ:

Wikipedia: Yleistä asbestista

Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta: Uusi asbestilaki

Valvira: Asumistervesasetuksen soveltamisohje

Ohjeita taloyhtöille: Kotitalolehden artikkeli 12/2015

 

 

Käytämme sivustollamme evästeitä. Jatkamalla sivustolla, hyväksyt evästeiden tallentamisen laitteellesi. Lisätietoja