Materiaalien VVOC- JA VOC-emissiot

 

DSC05501.JPG

Vanhoista, vaurioituneista tai väärin ylläpidetyistä materiaaleista haihtuvat orgaaniset yhdisteet voivat huonontaa rakennusten sisäilman laatua. Materiaalinäytteiden VVOC- ja VOC-emissioiden mittaamiseksi käytetään ns. FLEC-menetelmää (Field and Laboratory Emission Cell). Menetelmä on myös mainittu Uudessa asumisterveysohjeessa sopivaksi tekniikaksi materiaali- emissioiden selvittämiseksi. FLEC soveltuu esimerkiksi lattiamateriaalien, seinäpäällysteiden, maalien, pintojen, tiivistysaineiden, liimojen, betonin ja tekstiiliemissioiden keräämiseen. Menetelmää voidaan käyttää niin ikään

sisäilman laatuongelmien tutkimiseen päästölähteen selvittämiseksi. Yhdisteiden varsinaisessa analyysissä käytetään termodesorptio-kaasukromatografi-massaspektrometria (TD-GC-MS) kuten VVOC- ja VOC-analytiikassakin.

 

Erityisesti polyvinyylikloridista (PVC) valmistetut muovimatot voivat vapauttaa sisäilmaan epämiellyttävää hajua. Muovimateriaalit voivat vaurioitua kulutuksen, lämmön, kosteuden tai mikrobien aiheuttaman hajoamisen seurauksena. PVC-muovin ja sen pehmittimenä käytetyn dietyyliheksyyliftalaatin (DEHP) hajoamistuotteen tavallinen emissioyhdiste on 2-etyyliheksanoli, jolla on tunnusomainen makean imelähkö haju.

 

Analyysituloksen tulkinnan helpottamiseksi analyysivastauksen mukana on Ositumin tilastoaineistoon perustuva vertailutaulukko; se perustuu tuhansiin FLEC--analyysituloksiin, joista on kirjattu mm. mediaanit ja P90-arvot.

 

Normaali FLEC-näytteiden analyysiaika on 3-5 arkipäivää näytteiden saapumisesta laboratorioon.

 

 

Käytämme sivustollamme evästeitä. Jatkamalla sivustolla, hyväksyt evästeiden tallentamisen laitteellesi. Lisätietoja