erittäin HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET (VVOC) ja haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC)

 

DSC05492.JPG

Sisäilman kemiallista laatua, joka on nykyään useissa kohteissa valitettava ongelma, voidaan tutkia mittaamalla ns. haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC) ja erittäin haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VVOC).

 

Yhdisteiden analyysissä käytetään termodesorptio-kaasukromatografi-massaspektrometria (TD-GC-MS). Tyypillisesti toimistorakennuksissa, kouluissa ja yleensä muissa vastaavissa rakennuksissa VVOC- ja VOC-näytteen yhdisteiden kokonaispitoisuus (TVOC) on noin 30 - 100 µg/m³. Omakotitaloissa ja muissa vastaavissa asunnoissa VVOC- ja VOC-näytteen TVOC on yleensä noin 50 - 250 µg/m³.

 

Mikrobien aineenvaihdunnassa syntyy kaasumaisia yhdisteitä, jotka pääsevät sisäilmaan rakenteiden ja pintamateriaalien läpi. Mittaamalla näitä indikaattoriyhdisteitä, voidaan päätellä onko rakenteissa mahdollisesti mikrobivaurioita, ja minkälaisessa materiaalissa. Samalla analyysillä näkyvät myös kemialliset yhdisteet, joita voi tulla sisäilmaan rakennusmateriaaleista, varastoissa ja autotalleissa säilytettävistä astioista tai haitallisista kemiallisista reaktioista kuten esim. lattiapinnoitteissa.

 

VVOC- ja VOC-yhdisteiden laadun ja määrän perusteella voidaan usein selvittää, onko aihetta rakenteellisiin kuntotutkimuksiin esimerkiksi mahdollisen mikrobivaurion (mikrobien aineenvaihduntatuotteet) tai kemiallisen ongelman takia, kuten PAH -yhdisteet. Samasta näytteestä voidaan usein myös määrittää, tuleeko sisäilmaan päästöjä rakennusmateriaaleista tai muista epäpuhtauslähteistä, kuten polttoaineista ja liuottimista tai kivihiilipiestä. Nykyään paljon esillä olevia rakennevaurioyhdisteitä kuten 2-etyyliheksanoli ja TXIB, joiden tyypillisiä lähteitä ovat vaurioituneet muovimatot ja niiden alla oleva liima ja betoni, voidaan niin ikään havaita VVOC- ja VOC-menetelmällä. Tekniikka kertoo myös mahdollisista ilmanvaihto-ongelmista. Menetelmällä ei voida määrittää suoraan terveysvaikutuksia ja -haittoja eikä aukottomasti todistaa mikrobivauriota, jonka todentamiseen tarvitaan erillisiä mikrobi- /rakennetutkimuksia.

 

Myös hyvin alhaisissa lämpötiloissa kiehuvat VVOC-yhdisteet saadaan analysoitua Ositumin käyttämällä menetelmällä, koska käytössä on kolmen adsorbentin näytteenkeruuputki: siinä on yleisesti käytössä olevan Tenaxin lisäksi myös Carboxenia ja Carbographia, mikä laajentaa menetelmällä nähtävien yhdisteiden kirjoa erityisesti erittäin haihtuvien yhdisteiden osalta. Analyysituloksen tulkinnan helpottamiseksi analyysivastauksen mukana on Ositumin tilastoaineistoon perustuva vertailutaulukko; se perustuu tuhansiin VVOC- ja VOC-analyysituloksiin, joista on kirjattu mm. mediaanit ja P90-arvot. Raportissa otetaan myös kantaa, ylittyvätkö näytteessä Uuden asumisterveysasetuksen yksittäisten yhdisteiden ja TVOC:n toimenpiderajat.

 

Normaali VVOC- ja VOC-näytteiden analyysiaika on 2-3 arkipäivää näytteiden saapumisesta laboratorioon.

 

Käytämme sivustollamme evästeitä. Jatkamalla sivustolla, hyväksyt evästeiden tallentamisen laitteellesi. Lisätietoja