PCR-MENETELMÄN PERIAATE

Geeneissä on kaikki perinnöllinen tieto siitä millainen eliöstä muodostuu sen eri kehitysvaiheissa. Geenit ovat pätkiä DNA:ta. DNA muodostuu pitkistä ketjuista, joiden tärkeimpiä osasia ovat emäkset, joita on neljä erilaista (A = adenosiini, C = sytosiini, G = guaniini, T = tymiini). Näiden emästen järjestäytyminen (esim: …ACGTTAAGGG… jne..) määrää minkälaisia proteiineja solussa tuotetaan. Tuotetut proteiinit vaikuttavat suoraan solun toimintaan ja sitä kautta koko eliön toimintaan. Jokaisella lajilla on sille ominaisia DNA-jaksoja, jotka poikkeavat muiden lajien DNA:sta.

Homeille, bakteereille ja sädesienille ominaisia DNA-jaksoja käytetään hyväksi mikrobien tunnistamisessa PCR-menetelmän avulla. Rakennusmateriaalinäytteistä irrotettujen mikrobien DNA eristetään ja eristettyä DNA:ta käytetään PCR-tuotteiden monistuksessa. PCR-menetelmässä käytetään homeille, bakteereille tai sädesienille spesifisiä DNA-alukkeita, joilla tunnistetaan mikrobeille tunnusomaisia DNA-sekvenssejä. DNA-alukkeet ovat noin 20-40 emästä sisältäviä synteettisesti tuotettuja hyvin lyhyitä DNA-pätkiä. Kun aluke tunnistaa ja kiinnittyy vastaavaan DNA-sekvenssiin tutkittavassa näytteessä alkaa PCR-tuotteen monistus. Monistumisen nopeudesta voidaan määrittää alkuperäisessä näytteessä olevan DNA:n määrä ja mikrobien määrä näytteissä.

PCR-menetelmä on herkkä ja luotettava. Viljelymenetelmään verrattuna ratkaisevana etuna on PCR-menetelmän nopeus ja se, että menetelmässä tunnistetaan myös kuolleet itiöt, jotka aiheuttavat oireita samalla tavalla kuin elävät itiöt.

 

Valitettavasti laboratoriomme ei tällä hetkellä analysoi tällä tekniikalla näytteitä. Syynä on uusi asumisterveysasetus. Asetuksen 20 § mainitaan, että menetelmän tulosten tulee olla yhteneväiset viljelyanalyysin kanssa. DNA-menetelmän tulos sisältää myös kuolleet mikrobit, jota viljelynäyteen tulos ei niitä näytä. Seuraamme tilannetta ja toivomme voivamme auttaa etenkin korjausrakentamisen desinfioinnin onnistumisessa seurannassa tulevaisuudessa uudelleen.

Käytämme sivustollamme evästeitä. Jatkamalla sivustolla, hyväksyt evästeiden tallentamisen laitteellesi. Lisätietoja